REGULAMENT

Contractul- dreptul de reziliere.

În decurs a 7 zile de la livrarea mărfii (de facto) , cumpărătorul este în drept de a rezilia contractul. Acest lucru se face în formă scrisă. O altă variant ar fi ca clientul să trimită o scrisoare la adresa de email, indicată de către companie. E-mail: printdreamreal@gmail.com

Rezilierea contractului: consecințe

În caz de reziliere a contractului, cumpărătorul este obligat să restituie marfa care i-a fost livrată. Dacă, produsul e deteriorate sau   o parte din acesta lipsește, atunci, cumpărătorul este obligat să acopere costul elementelor restante sau rupte. În astfel de situații, taxele de curier dus-întors, la fel , se achită de client. Perioada de returnare nu poate depăși termenul de 20 de zile(lucrătoare).

Excepții de la regulament:

Abaterea de la contract nu prevede(dacă nu s-a ajuns la o altă înțelegere)livrarea mărfii  în conformitate cu cerințele individuale ale clientului.

Condiții comerciale (generale) și care sunt drepturile în caz de deviere de la acord:
1.Informație generală
:

www.tapete3d.ro  online,este un internet-magazin specializat în comercializarea unei game largi de produse care țin de decorul interior:  tablori imprimate, standard sau pe gel, picturi realizate manual. Imaginea, aleasă de client, se imprimă doar de pe materie naturală cum ar fi pânza. Vânzătorul este simultan administratorul și proprietarul site-ului, cât și  partea care întocmește, discută și ulterior semnează contractual de vânzare-cumpărare, fie cu o persoană fizică, fie juridică.

  1. Relațiile contractuale au ca bază cerințele celor două părți cointeresate: cumpărătorul și vânzătorul. În momentul înregistrării comenzii, cumpărătorul este obligat să indice, corect, datele cu caracter personal și cele de contact. În caz contrar, întreaga responsabilitate pentru cele întâmplate o va purta clientul.

2.Înregistrarea:

Înregistrarea este gratuită și se efectuează la momentul cumpărării. Achiziționarea prin intermediul site-ului poate fi efectuată doar de către persoane juridice. În procesul de înregistrare, cumpărătorului i se solicită să indice numele de utilizator și o parolă individuală, care nu ar trebui să iște conflict cu persoane terțe și să contravină normelor de conduită în societate. Transmiterea datelor unor alte persoane este interzisă.

  1. În afara acordului de a se înregistra pe site, regulile comerciale generale nu obligă cumpărătorul la nimic. Înregistrarea poate fi anulată în orice moment.
  2. Modificarea datelor cu character personal tine de competența clientului.

3.Întocmirea și semnarea contractului:

  1. Plasare, de către vânzător, în spațiul online a picturilor este asemnea unei invitații adresate potențialilor cumpărători de a lua act de ofertă(invitatio ad offerendum), și nu o ofertă de vânzare. În cazul în care se dorește achiziția mărfii, se necesită completarea unui formular online.
  2. Pe site-ul nostru pot fi găsite și picturile-mostră. Cumpărătorul primește o copie a tabloului care și-l dorește să-l achiziționeze. Mostra va corespunde în totalitate cerințelor înăintate de client. Comanda se confirmă printr-un apel telefonic. Tablourile corespund în totalitate modului în care arată în catalog. 
  3. Înainte de a înregistra comanda, cumpărătorul trebuie să ia în calcul configurația produsului, de ea depinde prețul final al mărfii. Plata nu include taxa pentru serviciile de curierat. 
  4. În procesul de pictare manuală a tabloului se folosește vopseaua acrilică.
  5. O comandă îndeplinită se considerea cea care a ajuns în mâinile cumpărătorului sau urmează să ajungă la adresa indicată de client, aspect care este discutat la etapa de înregistrare a comenzii.
  6. Conținutul acordului dintre cumpărător și vânzător nu este lăsat în sediul firmei. Toate datele sunt puse la dispoziția clientului în format electronic. Acestea sunt expediate  pe emailul indicat  de cumpărător. Regulamentul general poate fi găsit pe site-ul nostru www.tapete3d.ro
  7. O dată cu schimbarea site-ului, își pierd din actualitate și prețurile prezentate anterior. Fapt care nu se răsfrânge, însă, asupra comenzilor înregistrate până la modificările operate.

4.Plata pentru serviciile prestate:

  1. Comanda poate fi achitată în numerar sau transfer bancar.  
  2.  Vânzătorul este în drept să refuze sau să accepte anumite plăți .

5.Livrarea:

  1. Dacă din anumite motive livrarea produsului este imposibilă, vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul despre acest lucru. În cazul în care serviciile de curierat au fost deja acoperite de către client, banii vor fi restituiți, în cel mult, 7 zile.
  2. În dreptul fiecărui produs este indicat timpul de executare a comenzii. Livrarea mărfii are loc potrivit datelor furnizate. În anumite cazuri livrarea poate avea loc conform unei solicitări individuale.
  3. Ambalajul nu se returnează.
  4. Livrarea are loc în conformitate cu prețurile afișate pe site-ul nostru www.tapete3d.ro
  5. Dacă produsul livrat nu corespunde solicitărilor expuse de client, cumpărătorul este în drept să solicite schimbarea mărfii sau fabricarea altei noi.
  6. Dacă în momentul livrării, produsul a fost deteriorat, cumpărătorul este obligat să refuze primirea acestuia , să întocmească un proces și să ia legătura cu reprezentanții firmei pentru a-i informa de cele întâmplate.Lucru care poate fi făcut printr-un apel telefonic sau scrisoare electronică.
  7. Vânzătorul trebuie informat, imediat, și în privința defectelor depistate.

6.Responsabilități și restricții:

În contextul circumstanțelor existente, vânzătorul nu poate garanta accesul continuu și neîntrerupt la site-ul www.tapete3d.ro  Acesta nu poartă responsabilitatea pentru defecțiunile tehnice din rețea, asupra cărora nu are nicio influență.

7.Rezilierea constractului drepturi:

Vânzătorul este în drept să rezilieze contractul, în cazul în care, clientul i-a pus la dispoziție date false.

8.Carduri/certificate:

  1. Vânzătorul le oferă, în dar, clienților  carduri și certificate. Fiecare dintre ele au cod personal, perioadă de valabilitate și sumă limită de achiziție.
  2. Suma indicată pe card/certificat corespunde plății efectuate în momentul achiziției.
  3. Cardul/certificatul este valabil timp de 6  luni din momentul în care este achiziționat.
  4. Cardurile cu termenul de valabilitate expirat nu pot fi înlocuite cu altele noi.
  5. Schimbarea cardului pe bani cash -  nu este posibilă.
  6. Proprietarul se face responsabil de pierderea sau defectarea cardului.
  7. Cardul/ certificatul permite cumpărarea oricărui produs din magazinul TAPETE3D. Achiziția trebuie, însă, să se încadreze în suma limită indicată pe acesta.  
  8. Cardul/certificatul poate fi utilizat o singură dată.
  9. În cazul în care achiziția depășește suma indicată pe card, atunci, cumpărătorul este obligat să acopere diferența de preț.
  10. Mărfurile achizționate în bază de card nu cad sub incidența regulamentului. În cazul în care produsul nu corespunde solicitării clientului, acestuia i se oferă un card nou, valoarea căruia este echivalentă mărfii returnate.
  11. Cumpărătorului  cardul/certificatul i se trimite în format pdf, pe poșta electornică indicată, după ce are loc plata. O copie a cardului i se oferă atât cumpărătorului , cât și vânzătorului.

9.Securitatea datelor cu caracter personal:

  1. Datele personale ale clientului sunt păstrate în stricta conformitate cu legea cu privire la securitatea datelor personale.
  2. Datele personale ale clientului sunt utilizate doar în procesul de vânzare-cumpărare, și cel de livrare. Datele cu caracter personal pot fi utilizate în scop publicitar și comercial doar cu acordul clientului, prezentat în formă scrisă. Acest lucru poate fi făcut la secțiunea INTRARE și poate fi anulat în orice moment.

10.Protejarea drepturilor de autor:

  1. Drepturile de autor se aplică asupra tuturor produselor TAPETE3D. Cumpărătorul sau oarecare terță persoană nu are dreptul de a plagia și ulterior fabrica  produse similar celor de pe site-ul  WWW.TAPETE3D.RO
  2. Utilizare în acop publicitar a produselor TAPETE3D  este posibilă doar acordul , în formă scrisă, a vânzătorului. Acordul se dă pentru fiecare marfă în parte, pentru un termen anumit.
  3. Vânzătorul este în drept să solicite remunerare pentru venitul obținut din utilizarea produsului TAPETE3D.
  4. Întregul pachet de documente( design-proiect, grafica, textul) poate fi publicat doar după acordul vânzătorului, cu trimitere obligatorie la site-ul  www.tapete3d.ro

11.Dispoziții finale:

               11.1Situațiile care nu cad sub incidența regulamentului pot fi remediate potrivit prevederilor  Codului Civil sau prin intermediul altor acte juridice, în baza cărora își desfășoară activitatea vânzătorul.

  1. Vânzătorul este în drept să modifice prevederile regulamentului. Acestea intră în vigoare odată cu publicarea lor pe site-ul www.tapete3d.ro